[vc_row css_animation=””][vc_column css_animation=””][vc_column_text css_animation=””]

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on Teie, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Bramasole OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda ostu või tellimuse esitamisel meie e-poes või kauplustes.

“Bramasole OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Bramasole OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Esto AS-le.”

Kogutavad isikuandmed on: Teie nimi, postiaadress, tarneaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

MUUDE ANDMETE KOGUMINE

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest pakkumistest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku enda andmete töötlemiseks. Võite alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Bramasole OÜ’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on müüdavate kaupade transport ning Esto  AS.  Kliendi isikuandmeid säilitame kuni klient avaldab soovi andmete kustutamiseks. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Bramasole OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

• Kliendil on õigus saada teavet milliseid andmeid ja kuidas me töötleme.

• Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist.

• Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

• Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektisooni või kohtu poole. Teabe saamisks peate esitama digiallkirjastatud päringu e-posti aadressile info@miaviagastro.ee. Teie päringule vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates päringu kättesaamisest.

Isikuandmete kaitse Bramasole OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Meie e-poes ostu või tellimuse sooritamisega olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Teile kättesaadavana meie kodulehel. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Bramasole OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@bramasole.ee

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]